top of page
67672085_10157016832269845_1429266718408

TYÖKOKEMUS

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJA

03/2022–

Koulutuskeskus Brahe. Koulutuskuntayhtymän sisäistä ja ulkoista viestintää ja markkinointia, mm. kampanjoita ja hankeviestintää. Tämän ohessa toimin seutukaupunkien verkostohankkeiden viestintäasiantuntijana. 2022–2023 toimin myös Jumping through the gap -hankkeessa, joka edistää luovien alojen yrittäjyyttä. Marraskuu 2022 – kesäkuu 2023 osa työtäni oli toimia luovien alojen yrittäjyysopettajana.

LEHTORI JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄ

02/2022

Koulutuskeskus Brahe, Mediakeskus Lybecker. Opetin graafista suunnittelua ja yrittäjyyttä. Lisäksi toimin projektityöntekjänä VÄKEVÄ-yrittäjyyskasvatushankkeessa sekä kansainvälisessä Jumping through the gap -hankkeessa, joka edistää luovien alojen yrittäjyyttä.

VAPAA KUVITTAJA JA GRAAFIKKO

08/2021-01/2022

Vuorotteluvapaan ajan kuvitusta ja grafiikkaa, mm. Tiheä metsä -kirjan kuvitus.

LEHTORI

08/2014-07/2021

Koulutuskeskus Brahe, Mediakeskus Lybecker. Opetin media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto-opiskelijoille graafista suunnittelua ja yrittäjyyttä. Olin oppilaitokseni Vuosi yrittäjänä -opettaja sekä Koulutuskeskus Brahen yrittäjyys- ja markkinointitiimien jäsen. Opetustyön lisäksi tein käytännön markkinointi- ja viestintätehtäviä. Olen ollut mukana kansainvälisissä Erasmus+ ja Nordplus-hankkeissa sekä ESR-rahoitteisissa luoviin aloihin ja yrittäjyyteen liittyvissä hankkeissa.

OPETTAJA

08/2013-05/2014

Pää- ja sivutoimisia tuntiopettajan töitä. Kevät 2014: päätoiminen tuntiopettaja Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa. Opetin muun muassa markkinointia ja verkkokauppaa. 08/2013-01/2014 sivutoiminen tuntiopettaja Kalajoella, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUssa. Opetin sosiaalisen median markkinointikäyttöä ja verkkosivujen tekemistä. Syksyllä 2013 sivutoiminen tuntiopettaja Lybeckerin opistolla. Opetin informaatiografiikkaa sekä kuvallista ilmaisua.

YRITTÄJÄ, OSAKAS

10/2008-03/2013

WTF Design Oy. Kaikki mainostoimiston monipuoliset työt asiakashankinnasta luovaan suunnitteluun.

GRAAFINEN SUUNNITTELIJA

08/2004-09/2008

Oulun ammattikorkeakoulu. Graafista suunnittelua ammattikorkeakoulun sisäiseen ja ulkoiseen viestintään eri medioita monipuolisesti hyödyntäen. Pitkäkestoista brändinrakennusta, kampanjoita, messuosastoja jne. Kansainvälinen henkilöstövaihto Suomen Ateenan-instituutissa toukokuussa 2008.

GRAAFINEN SUUNNITTELIJA

08/2000-08/2002

Mainostoimisto Zeniitti Oy. Graafista suunnittelua ja kuvitustöitä sekä tekstisuunnittelua.

AD-ASSISTENTTI

06/1999-07/2000

Mainostoimisto Avalon Oy. Graafista suunnittelua ja mainonnan suunnittelua.

ILMOITUSVALMISTAJA

06-08/1998

Sanomalehti Kaleva.

CV: CV

KOULUTUS

2023

OPINTO-OHJAAJA

Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. 


Koulutus antaa opinto-ohjaajan pätevyyden eri kouluasteille. Kehittämistehtävässäni ja harjoitteluissani painotin kieli- ja kulttuuritietoista ohjausta ja kansainvälisyyttä.

2013

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Ammattipedagogisissa opinnoissa syvennyin verkkopedagogiikkaan ja yrittäjyyskasvatukseen. Opetusharjoitteluni tein Lybeckerillä Raahessa.

2004

TAITEEN MAISTERI

Lapin yliopisto. Pääaine graafinen suunnittelu, sivuaineet markkinointi ja naistutkimus.

Pro gradu -tutkielma Jotain huomautettavaa? Sukupuolten välistä tasa-arvoa loukkaava lehtimainonta mainonnan eettisessä neuvostossa. Arvosana eximia cum laude approbatur.

1999

ARTENOMI, GRAAFINEN SUUNNITTELIJA

Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.

Tein opintoihin kuuluneet työharjoittelut Markkinointi Heinäkuussa Kokkolassa ja Mainostoimisto Avalonissa Kemissä. Opinnäytetyönäni tein graafisen ohjeiston.

1995

YLIOPPILAS

Raahen lukio.

Kirjoitin ylioppilaaksi yleisarvosanalla laudatur.

CV: CV

KURSSIT JA LYHYTKOULUTUKSET

2021

URAOHJAUKSEN OPINNOT, 10 OP

Tietoa ja taitoa uraohjaukseen 5 op Tampereen ammattikorkeakoulu +
Monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus 5 op, Oulun ammattikorkeakoulu

2020

KIRJANPITO JA TULOSLASKENTA, 5 OP

Oulun yliopisto

2019

KOHTI REFORMIA, 12 OP

Oulun ammattikorkekoulu
Sisältö: Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä 3 op, yhteisöllisyyden vahvistaminen 3 op, henkilökohtaistaminen ja yksilölliset oppimispolut 3 op, osaamisen arviointi 3 op

2018

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAOPETTAJA

Yes ry, YES-tutoropettajakoulutus

2016

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2007

MINUSTAKO YRITTÄJÄ? -YRITTÄJÄKOULUTUS

Raahen seudun yrityspalvelut ja Esmo Oy

2006

KIRJOITTAMISEN PERUSOPINNOT

Jyväskylän yliopisto

CV: CV

NÄYTTELYT

Pyhäjoen kirjaston näyttelytila, 12/2022

TIHEÄSTÄ METSÄSTÄ JA METSÄN LAIDALTA

Yksityisnäyttely. Satukuvituksia kirjasta Tiheä metsä.

Onnen aika, Raahe, ikkunanäyttely 12/2021

JOULUTUNNELMIA

Jouluaiheisia maalauksia. Ripustin näyttelyn Onnen aika -vintageliikkeen näyteikkunaan.

Pop up -näyttely Raahen taiteiden yössä, 08/2017

KETTUTYTÖT

Yhteisnäyttely Iisa Määtän kanssa Raahen Kruununmakasiinimuseossa.

Raahen kirjaston näyttelytila, 01/2017

ROSKAA

Yhteisnäyttely Heikki ja Juulia Lahnaojan sekä Mikko Määtän kanssa. Näyttelyn lähtökohtana oli kierrätys- ja ylijäämämateriaalien käyttö teoksissa. Itse mm. maalasin vanhoille maalauspohjille entisten teosten päälle.

Pyhäjoen kirjaston näyttelytila, 03/2015

KUHINAA

Yhteisnäyttely Heikki ja Juulia Lahnaojan sekä Kati Konkan kanssa. Teosten aiheina hyönteiset.

Kahvila-konditoria Tiina-Elina, Raahe, 02/2009

PEUKALO-LIISA

Kuvituksia H. C. Andersenin satuun. Yksityisnäyttely.

Valo- ja Katve-galleriat, Rovaniemi, 12/2004

PISTE – GRAAFISTA SUUNNITTELUA

Graphic Management -maisteriohjelman ryhmänäyttely.

Rovaniemen taidemuseo 11/2003-01/2004

JOULUN SATU – SUOMALAISTA KUVITUSTAIDETTA

Jurytetty ryhmänäyttely.

CV: CV

JULKAISUT

2006

INSINÖÖRIT OVAT HALUTTUJA. SUKUPUOLIASETELMAN MERKITYKSET LEHTIMAINOSKAMPANJASSA.

Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli teoksessa Mari Mäkiranta ja Riitta Brusila (toim.): Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

2004

NÄKYVÄÄ JÄLKEÄ. SEITSEMÄN KERTOMUSTA GRAAFISESTA SUUNNITTELUSTA JA YRITYSTOIMINNASTA.

Yhdessä Marja Seligerin (toim.), Tarja Helalan ja Marjo Väisäsen kanssa. Taiteiden tiedekunnan julkaisuja, sarja C, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

CV: CV
taittoa_ja_kuvitusta2_edited.jpg

ICT- ja kieliosaaminen

Graafikon ammattiohjelmistot InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat,  iMovie, Premiere Pro, Canva

Sisällönhallintajärjestelmät Concrete5, Wix, Wordpress

Microsoft Office -ohjelmat ja Office365 sekä Googlen vastaavat


Verkkoyhteistyöalustat Slack, Teams, Discord, Zoom, Skype

Verkko-oppimisympäristöt It's Learning, Peda.net, Moodle, Claned, Twid

Sosiaalisen median monipuolinen ammattikäyttö


Mac- ja Windows-laiteympäristö

Kielitaito: englanti (sujuva työkieli, suullinen & kirjallinen), ruotsi (C1), saksa (B1), espanja (A2)

CV: Text
bottom of page